De Koers van Charles Mopsik Aan de Situatie van Israël ten opzichte van de andere Volkeren van de wereld.

DE KOERS VAN CHARLES MOPSIK
 STUDIE van een TEKST ZOHARIQUE Zohar III bladzijdes 221 -
Aan de Situatie van Israël ten opzichte van de andere Volkeren van de wereld: De tekst die wij gaan bestuderen vertelt een gesprek tussen een wijze van de Volkeren, en R. Elieze, betreffende de Verkiezing van Israël, en zijn verslag over God. De Wijze van de Volkeren betwist het verkiezingsconcept. R.Abba gezegd: Ik herinner me een woord dat ik van de heilige vlam heb gehoord. Hij namens R.Eliazar. een dag is komen zich voor hem een niet- Joodse wijze voordoen had het gehoord, hij zegt hem: "Oude man, oude man, drie vragen wil ik voor toi uiten." De eerste vraag: Genoemde u (de Joden) dat voor u een andere tempel zal gebouwd worden, echter hij moet slechts twee keer gebouwd worden, een eerste huis, een tweede huis. Wat een derde huis betreft, heeft hij geen vraag ervan in Tora. En dus is wat werd gebouwd reeds geweest, en er zal niet meer zijn erover dan twee.
Twee huizen van Israël, het schrift, de tijdperken... hij wordt in Oud geschreven: "groter zal het tweede huis zijn dat de eerste". Bovendien genoemde u, wordt het huis "laatste" genoemd, derhalve zal er geen derde ervan zijn er. Bovendien u genoemd dat u dichtbij Koning Hoge Zeer, meer bent dan alle andere volkeren. Maar die die nabij aan de Koning is onophoudelijk vrolijk, zonder onheil, zonder vrees, zonder treurigheid, zonder angst is, echter u in de bedroefdheid, de angst en de wanhoop, meer bent dan alle draden van de wereld. Terwijl wij, hij zich noch onheil, ni wanhoop dus het is ons nadert die nabij aan de Koning van in Top, en het zijn is u die ver van hem bent. Daarom komt hij u van het onheil, de rouw, de angst, en de wanhoop aan, hetgeen niet voor ons bestaat. Bovendien eet u noch dépouille, noch bêtes verscheurd, teneinde gezond te zijn, in goede gezondheid, en opdat uw lichaam in goede gezondheid is. Wij, de nee-Joden, eten wij van alles wat wij willen, en wij zijn sterk, met gezondheid, en al zijn onze organen in goede stand, zijn aan hun plaats, in stand van verloop. Terwijl u die geen charogne eet, enz... u alle gering bent, affublés van slechte ziektes, een gemeen kwade.
U bent in de breuk, in de depressie, vermoeid, meer gebroken dan alle andere volkeren. U bent een volk meer haat van uw God, aan elk standpunt. De oude man, de oude man me antwoorden niet, zegt me niets, want ik zou niets van toi ontvangen, ik zou niets van toi aanvaarden, ik wil niets. R. Eliazar hief de ogen op, het keek tegenover, en hij veranderde het in een hoop beenderen, van zand... Het commentaar: Naar de mening van de wijze van de Volkeren, het gaat niet om over echte vragen die aan Rabbi moeten gesteld worden, hij wilde geen dialoog hebben, maar Rabbi Eliazar beledigen. R.Eliazar wordt gekend om een man te zijn die bevoegdheden heeft. Het vervolg van de tekst: Zodra zijn woede werd gekalmeerd, stuurde hij het hoofd terug en hij huilde, en hij zegt: - Heer onze God die jouw naam resplendisse op de hele Aarde. Hoeveel groot de mogendheid van de Heilige Naam is, machtig op de hele Aarde, en hoeveel de woorden van Tora worden liefgehad, want hij is geen klein woord dat niet zich in Tora bevindt.
En hij is niet het kleinste woord dat in Tora voorkomt die is weggegaan niet van de mond van het Gezegende Heilig is hij. Deze dingen die dit scélérat heeft gevraagd, hadden ik ze een dag aan Elie gevraagd. (Elie is archange voor Zohar). Het commentaar over Elie: Elie is van de hemel gekomen en weer vertrokken. Elie blijkt aan de mannen bij verschillende gelegenheden, het gebeurt dat Meesters zich tot Elie richten om hem antwoorden op vragen te vragen waarop zij niet kunnen antwoorden. Elie is een profeet engelwortel, hij moet aan Massiah voorafgaan. Elie is een intermediaire gedaante tussen een profeet en een engel, ten tijde van Talmud zijn er geen profeten meer, maar dat wil niet zeggen dat de profetie, dank zij de gedaante van Elie, iets van het profetisme zich heeft gehandhaafd is verdwenen. Elie blijkt vaak onder de vorm van een Arabische ruiter of een prostituee in Talmud.
Het vervolg van de tekst: Hij zegt (Elie) dat immers in de school van de Hemel deze vragen voor het Gezegende Heilig is hij werden georganiseerd. En ziehier wat hij is: Wanneer de Joden van Egypte weggingen, is het Gezegende Heilig hij heeft willen van hen op Aarde zoals heilige engelen van in Top doen, hij heeft hun een heilig huis willen bouwen, en het laten van het binnenste hemelen naar beneden gaan. Hij heeft dus hun voor Israël willen planten, een gelijk heilige instelling naar het voorbeeld van de Tempel van in Top. Aangezien hij door die wordt gezegd die jij toi Heer en niet een ander heeft vervaardigd, zijn de Tempel van de Heer, jouw handen het gebaseerd, beide moesten het werk van het Gezegende Heilig zijn d.w.z hij, maar vanaf het moment waar zij het in woede hebben gezet, is een generatie in de woestijn gestorven, en zij gingen in Canaan in. De Tempel werd door de hand van de mens (terwijl hij van het wezen door God zou hebben) gebouwd, en c'est.pour.cette.raison.que is de Tempel niet gebleven bestaan, omdat hij handen van man werd gebouwd. Calomon wist dat hij zich niet zou handhaven omdat hij van handen van man werd gebouwd, als de God niet bouwt, het is tevergeefs dat zijn metselaars, zijn bouwers zich hebben ingespannen. Dus was er in hem geen stevigheid.
Ten tijde van Esdras, bestond de zonde, was actief, zij hebben van het bouwen zij, en er was geen stabiliteit, van stevigheid. En tot hiertoe, was er nog geen bouw van God in deze wereld. De aantekening: de gebouwde Tempel van hand van man is nutteloos in feite wij wachten op de eerste gebouwde Tempel van "de hand van God". De Heer bouwt Jerusalem, hem en niet een ander, en het is deze bouw daar waarop wij wachten, en niet een bouw van man die zonder stevigheid is. De eerste Tempel en de tweede Tempel, het Gezegende Heilig zijn hij ze zullen laten naar beneden gaan samen van In, het eerste huis op onzichtbare wijze, de tweede onthulde Tempel. Deze Tempel die zichtbaar moet zijn is, onthuld, tweede huis genoemd, omdat hij niet zich aan de gehele wereld zal openbaren, als zijnde het werk van het Gezegende Heilig. De eerste Tempel die wordt verborgen zal zich boven die bevinden die zich heeft onthuld, en de gehele wereld zal wolken van roem kennen die rond de onzichtbare Tempel dwarrelen. En binnen deze wolken, zullen de eerste Tempel zijn, het verborgen werk dat tot de grootte van de roem van de Hemel zal stijgen. Tot hiertoe zelfs zal de stad Jerusalem niet het werk van de mens zijn, want hij wordt geschreven: en ik zal door haar, woord en orakel van de Heer, een muur van vuur erg eromheen zijn. Als door de stad Jerusalem, hij dat wordt geschreven, is dezelfde huisvesting, deze actie daar, hij zij plaatst aan het begin moet hebben, wanneer de Joden van Egypte weggingen. En dat werd bij de volgende vrijkoping uitgesteld.
DE GEKROONDE WAARDE DIE AAN HET ANTIEKE BOEK VAN DE GEHEIMEN WORDT TOEGEKEND:
 Over dit antieke boek, dat de kiemen van alle geheimen bevat, zegt Zohar dat het Heilig, gezegend hij, het toestuurde Adam door bemiddeling van de engel Raziel is, "engel van de gekroonde gebieden en hoofd van de opperste geheimen". In dit boek werd de heilige geheim van "de Wijsheid" gegraveerd (Hocmâ). De gekroonde naam van tweeënzeventig brieven werd met behulp van de zes honderd zeventig geheimen qi' hij bevat uitgelegd.
 "Te midden van het boek werd de geheim van" de eeuwige Wijsheid ", aan de hulp gegraveerd waarvan men de vijftien honderd sleutels ontdekt die aan geen enkel hemels wezen worden toevertrouwd. Deze geheim is verborgen aan alle hemelse wezens, tot de dag gebleven waarop dit boek tussen de handen van Adam heeft bereikt. Bovendien dit mythische boek, dat, volgens Zohar, aan Adam heeft geopenbaard en om Enoch de hele wijsheid van de wereld die van in top en alle gebeurtenissen wordt gekroond, die in de wereld "tot de dag zullen aankomen waarop een wolk aan het Westen zal stijgen, dat de wereld in de duisternissen" zal duiken, in een gat van ingerichte rots alles onderin grotte werd verborgen.
 En het is juist in verband daarmee dat R.Siméon ben Yohaï verklaarde dat hij van toepassing is geweest om het hemelse voordeel te verkrijgen opdat de profane mannen, handelingsonbevoegden om de hoge waarde van de esoterische leer te beoordelen. Want zij zouden deze met andere wetenschappen, verwarren door het te laten van zijn hoger gebied voorbijgaan dan een buitenlands gebied. Maar zoals nu, zijn er slechts de wijze van de wereld die de grote geheimen bezitten, die zij zorgvuldig volgens vulgair verbergen, moet hun kennis zich met hitte hun "Meester" ertoe beperken te dienen. Trouwens zijn deze geheimen onbereikbaar voor de geringe geesten. Men weet wat aan Ben Zoma en Ben Azaï gebeurde, die zijn geweest, volgens de termen van Zohar "door de schil worden geschaad" die. Evenals na afloop van een plechtige vergadering, stierven hun collega's, R.Yossé draden van R.Jacob, R.Hizquia en R.Yessa. Dat wat aantoont dat bepaalde geheimen die uitdrukkelijk aan Mozes op de berg Sinaï worden geopenbaard, moeten niet aan iedereen geopenbaard worden.


09/02/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 347 autres membres