Studie rond etymologie van Cumorah

STUDIE ROND ETYMOLOGIE VAN CUMORAH
of
Cumorah de belofte van licht
Colinne van Cumorah
David A.Palmer in zijn voortreffelijk werk in search of Cumorah (uitgave Horizon) vestigt de aandacht op het feit dat Esaïe aan hoofdstuk 60 het vers 1 de term "Kum Orah" (spreekt in Hebreëer in de tekst van Esaïe Kumi Ori uit, maar het is een vraag van vocaliques tekens, de Hebreëer met slechts medeklinkers, de termijn kan zich Kum Orah zeer goed lezen) gebruikt, om de kennis uit te spreken om "een licht" te worden.
 In de vertaling van T.O.B. die in Frankrijk de beste Bijbel van onderzoek voor iedere student (e) blijft, wordt hij door zet toi staande en wordt licht teruggegeven. Lijkt deze zin was bestemd in Jerusalem, voor de Berg Sion. Dus werden de vreemde heuvel of de platen van goud door Joseph Smith, Cumorah ontdekt, étymologiquement door "teruggeven opheft toi kan het Licht zich".
Dat wat zeer belangrijk vanuit een godgeleerd standpunt is. Immers wordt het Licht in de Evangelie en het Nieuwe Testament verenigd met Christus. In Westen worden alle kerken, basilieken en de kathedralen aan het Oosten georiënteerd, daar waar de zon zich opheft, op symbolische wijze geïdentificeerd aan Christus en zijn Evangelie. Joseph Smith wijst ons dit ik aanhaalt: Op de westelijke kant van deze heuvel, niet ver van de top, onder een steen van grote dimensie, bevonden de platen zich in een doos steen. Wij kunnen vanaf deze gegevens, dat het westen het Westen is, de plaats interpreteren waar de zon naar bed gaat.
Moroni die de platen verbergt die daar de annalen van zijn beschaving vertellen, is het het eind van een wereld... maar met de beloftes van een nieuwe wereld. Door de ontdekking van de platen van goud, resurgit het licht... en heft zich opnieuw op op het Heelal, het is een volwaardige Openbaring. Het feit dat het gekroonde deponeren aan het westen is, kan eveneens dat gedurende eeuwen, het licht in de duisternissen was, een vereiste aanwezigheid betekenen om de krachten van het kwade te overwinnen. Precies aangezien de Tempel van Jerusalem aan het Westen werd georiënteerd, om de aanwezigheid van de Meester van het Heelal te betekenen van wie de macht aan c?ur zelfs duisternissen straalt. Wanneer Joseph vertaalt de platen, met de hulp van zijn trouwe Oliver Cowdery, heft het Licht zich op, dat de belofte waarmaakt, die aan c?ur zelf van de naam van "Cumorah" werd bevat.
Oud zei dat elke naam een programma van leven, van implementatie, Cumorah bevatte in zijn patronyme dezelfde alles was die, dat wil zeggen de komst van het Boek van Mormon over de aarde, en een ander getuigenis van gewichten, betreffende Jésus-Christ ging vervolgens aankomen. Dit fraseert van Kum Orah (Koum Orah uitspreken, zegt u zich "of") ons terugstuurt direct aan Jesus Christus eveneens. In de 4 Evangelie, kan men lezen vaak "opheft toi... et loopt", deze zin van heft toi op tot uiting komt in Hebreëer door "Kum Lehr"...  l n Étymologie zelfs van Cumorah is christique, zij draagt in zelf het sleutelwoord van Christus "opheft"...
 Zich van zijn verdovingsstand opheffen, zich in littérale vertaling "schudden", het kwade van zijn juk schudden en het leven zouden brengen kunnen zijn één van de interpretaties van deze salvifique zin van Jesus tegen de zieken, en de doden. Het is met deze zin dat hij Lazare zal ressusciter. Cumorah brengt het eeuwige leven aan aan deze en degenen die de voorschriften van het herstelde Evangelie volgen, "aangevuld" door dit ontbrekende deel dat het Boek van Mormon was.
 Zij zegt aan elk onder ons "opheft toi en neemt dit licht" door ons zelfs licht te worden, wij kunnen rond ons, het aanbrengen op onze beurt aan anderen... Cumorah daar is geen onschuldige naam ver van, en zijn étymologie is volledig hébraïque. Het is het grote licht dat de toekomst zal begeleiden die volgens het plan van God moet plaatsvinden. "Heft toi", zich van zijn staat van aveuglement opheffen, van verdoving, is aan c?ur van het bericht van Jesus onder de mannen op. Cumorah wordt 9 keer in het boek van Mormon, volledig in de platen van Mormon aan de hoofdstukken 6 en 8 vermeld. Wij vinden de heuvel onder zijn eerste naam van Ramah in Ether 15;11. Dus in totaal zijn voor alle 10 vermeldingen van de heuvel die het bedelven van het geheugen van een heel volk en volkeren van het vroegere Amerika leeft. Een discrete aanwezigheid in de tekst, maar fundamenteel voor de toekomst van de mannen, een naam in nauw verband met het begrip licht dat zich opheft, dat zich hier van de aarde naar de hemel opheft...
Een zeer machtig en sterk symbool, dat op de aarde een echte inwijding voorbereidt om de duisternissen van zijn oppervlakte te verjagen. Hij wordt in het Boek van Mozes aan hoofdstuk 7 vers 62 gezegd: ... ik zal de waarheid van de aarde laten stijgen, om getuigenis van mijn Zoon terug te geven enig is Deze zin een rechtstreekse zinspeling op de heuvel van Cumorah die in de aarde de waarheid, dat wil zeggen de platen van goud, derhalve de terugkeer van het Licht na een leeftijd van geestelijke duisternissen bevat. Dit vooruitzicht van Cumorah in zijn étymologie opent velden van gevarieerde en erg rijke studies.


26/08/2006
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 347 autres membres